Frigjøringsdagen

Den 8. mai er Norges frigjøringsdag. Dagen markerer frigjøringen av Norge etter den tyske okkupasjonen i årene 1940–45.

Ved kongelig resolusjon 12. oktober 1945 ble det nøyaktige tidspunktet for frigjøringen fastsatt til 9. mai 1945 kl. 00.01 (lokal norsk tid). Kapitulasjonsbestemmelsene for tyskerne i Norge trådte i kraft minuttet før, den 8. mai kl. 24.00.

I 2010 besluttet regjeringen at 8. mai også skal være nasjonal veterandag. På denne dagen hedres alle veteraner for deres innsats, fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner. Veterandagen ble markert første gang i 2011.

En av disse veteranene er Gunnar Fridtjof Thurmann Sønsteby, også kjent som «Kjakan» og «No. 24» (født 11. januar 1918 på Rjukan, død 10. mai 2012 i Oslo). Gunnar Sønsteby ble som den første i historien tildelt Hederskorset for sin utrettelige og uavbrutte innsats for Forsvaret og forsvarssaker i år. Han har også blitt hedret med Politiets hederskors.

«Så lenge jeg lever skal jeg gjøre mitt til at vi aldri glemmer hva kampen dreide seg om. Vi skal ikke ta de grunnleggende verdiene vårt demokrati er tuftet på for gitt. Vi skal benytte enhver anledning til å minne hverandre på viktigheten av å ivareta et levende og engasjert demokrati.» Gunnar Sønsteby